Archiwalna platforma programu „Szkoły z Klasą 2.0” edycja 2010/2011

Wraz z końcem roku szkolnego 20010/2011 zakończyła się pierwsza edycja programu „Szkoła z klasą 2.0”. Program realizowało 1200 nauczycieli z ponad 300 szkół.

100 spośród nich objętych było programem Laboratorium 2.0.

Dokumentacją pracy uczestników są opisy na stronach serwisu. Każdy uczestnik zrealizował i opisał w ramach programu:

 - Debatę klasową na temat zasad korzystania z nowych technologii w edukacji
 - Zadanie TIK (sprawdzające wypracowane zasady) – zadanie to było obowiązkowe jedynie dla uczestników Laboratorium 2.0
 - Projekt edukacyjny, prezentowany na szkolnym Festiwalu 2.0.

Publikacje uczestników dostępne są na tej stronie w BAZIE 2.0 w katalogu Realizowane projekty.  

Odnalezienie materiału z interesującej nas dziedziny umożliwi nam wyszukiwarka. Kliknięcie w nazwę katalogu, otwiera pola z kryteriami wyszukiwania: obszar edukacyjny, poziom edukacyjny i pole tekstowe (w którym można wpisać poszukiwaną frazę, przedmiot, nazwisko nauczyciela - autora publikacji itp.).

Wyszukiwarka szkół, które brały udział w programie znajduje się w dziale się w dziale Szkoły

Wyszukanie interesującej nas szkoły umożliwia wyszukiwarka. Po kliknięciu w nazwę szkoły otwiera się jej wizytówka w programie. Na wizytówce każdej ze szkół znajdują się:

- Kodeks 2.0 (czyli wypracowany i przyjęty przez szkolę zestaw zasad i dobrych praktyk dotyczących korzystania z nowych technologii w nauczaniu).
 - Opis debaty ogólnoszkolnej na temat Kodeksu
 - Opis Szkolnego Festiwalu 2.0, czyli imprezy podsumowujące całoroczna pracę uczniów i nauczycieli
 - Lista uczestników

Katalog BIM (Biblioteka Internetowych Materiałów edukacyjnych) to zbiór dobrych przykładów  - projekty (także z wykorzystaniem nowych technologii), scenariusze lekcji, poradniki, opisy eksperymentów do przeprowadzenia z uczniami (lub do zrobienia w domu), wskazówki do obserwacji i samodzielnych badań, zadania sprawdzające umiejętności myślenia i rozwiązywania problemów, przykłady sprawdzianów. Znajdują się tu też przykłady zastosowania programów komputerowych na różnych przedmiotach, pomysły na zorganizowanie debat, materiały dotyczące korzystania z Internetu. Materiały zostały opisane wg następujących kryteriów: obszar edukacyjny, poziom edukacyjny, typ materiału (zadanie, projekt, scenariusz, doświadczenie, eksperyment, poradnik, działanie, eksponat, inne), autor materiału (nauczyciel, wydawnictwo, ekspert, sekretariat programu, uczeń/uczniowie), do kogo adresowany (nauczyciel, uczeń, rodzic, wszyscy).

Katalog Zrealizowane projekty zawiera opisy projektów zrealizowanych w poprzednich edycjach programu (w Szkole Myślenia).


Kontakt z sekretariatem programu:       szkolazklasa2zero@ceo.org.pl
Telefon:                                                             (22) 825 01 81

STRONA: http://szkolazklasa20.nq.pl/index.php?sec=rejestracja