Katalog Realizowanych Projektów

Klasa - ze względu na to, że są to jedenastolatki - została poinformowana ustnie....

poziom edukacyjny: szkoła podstawowa 4-6
obszar edukacyjny: humanistyka
nauczyciel: Arkadiusz Zimny

Klasa - ze względu na to, że są to jedenastolatki - została poinformowana ustnie. Uczniowie podzielili się na 6 grup, w których samodzielnie z użyciem wszelakich narządzi, szczególnie TIK, opracowywali materiał do dyskusji. Gr. 1. Ucz i ucz się z TIK! Jaki użytek z internetu, komputera i komórek można dopuścić na sprawdzianach i egzaminach? Dobre i złe ściąganie! Gr. 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. Jak się zachować, gdy zauważysz przejawy rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, nietolerancji? Gr. 3. Nie kradnij i nie daj się...

Realizację tworzenia Kodeksu 2.0 w ramach Laboratorium Szkoły z Klasą rozpocząłem od...

poziom edukacyjny: szkoła podstawowa 4-6
obszar edukacyjny: nauki przyrodnicze
nauczyciel: Wiesław Wawrzaszek

Realizację tworzenia Kodeksu 2.0 w ramach Laboratorium Szkoły z Klasą rozpocząłem od poinformowania 21 uczniów klasy VI o celach i zadaniach tego projektu. Odbyło się to w dniu 22 listopada 2010 r podczas godziny z wychowawcą. Wyjaśniłem uczniom sens tworzenia Kodeksu 2.0, zwracając główną uwagę na wykorzystanie nowych technologii w procesie dydaktycznym oraz przekazie informacji. Po zapoznaniu wychowanków z głównymi problemami do rozstrzygnięcia w różnych dziedzinach Kodeksu 2.0, przystąpiliśmy w tym samym dniu, w grupach 4- osobowych...

1. Dnia 29 listopada 2010r - lekcja wychowawcza. Poinformowałam uczniów o...

poziom edukacyjny: ponadgimnazjalny
obszar edukacyjny: inne
nauczyciel: Justyna Jesiotr

1. Dnia 29 listopada 2010r - lekcja wychowawcza. Poinformowałam uczniów o przystąpieniu do projektu Szkoła z Klasą 2.0 oraz o idei tego programu. Uczniowie klasy trzeciej technikum zawodowego zostali podzieleni na grupy. Każda grupa jako pierwsze zadanie miała opracować kodeks i wypisać najważniejszych jego zagadnienia na kartce papieru. 2. Dnia 13 grudnia 2010r. - lekcja wychowawcza. Debata klasowa na temat szkolnego kodeksu. Każda grupa po kolei przedstawiała punkty swojego kodeksu, omawiała je, a następnie pozostałe osoby zabierały głos, aby wyrazić swoje...

W listopadzie poinformowałam uczniów klasy IIA  o tym, że nasza szkoła...

poziom edukacyjny: ponadgimnazjalny
obszar edukacyjny: inne
nauczyciel: Urszula Żurawska

W listopadzie poinformowałam uczniów klasy IIA  o tym, że nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła z klasą 2.0”. Członkami grupy zostali wszyscy uczniowie tej klasy (24 osoby). Zapoznali się oni z podstawowymi założeniami projektu. Okazało się, że wzbudził on duże zainteresowanie wśród uczniów. Młodzież została podzielona przeze mnie na siedem grup, z których każda miała opracować inne zagadnienie. Wyznaczyliśmy liderów oraz termin debaty klasowej na dzień 2 grudnia 2010 r. W związku z tym, że...

Debata klasowa- klasy VI Jako wychowawca klasy VI debatowałam wraz ze swoją klasą. O...

poziom edukacyjny: szkoła podstawowa 4-6
obszar edukacyjny: nauki przyrodnicze
nauczyciel: Joanna Liszkowska

Debata klasowa- klasy VI Jako wychowawca klasy VI debatowałam wraz ze swoją klasą. O idei programu i o debacie klasowej nad Kodeksem 2.0 dzieci zostały poinformowane ustnie. Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy po 3,4 osoby w każdej.Tydzień przed debatą klasową uczniowie otrzymali do zapoznania się obszary zagadnień, które powinny być zawarte w klasowym kodeksie. Dzieci dostały też przykładowy kodeks 2.0 i adres strony www programu, gdzie mogły poszukać więcej informacji na temat kodeksu. Lekcja odbyła się 17.11.2010 roku, w zajęciach uczestniczyło 15...

  Uczniowie zostali poinformowani o idei programu w sposób ustny w trakcie...

poziom edukacyjny: gimnazjum
obszar edukacyjny: humanistyka
nauczyciel: Anita Plumińska-Mieloch

  Uczniowie zostali poinformowani o idei programu w sposób ustny w trakcie zajęć. Debata klasowa została przeprowadzona na lekcji historii w klasie IB. Brało w niej udział 24 uczniów. Uczniowie pracując w parach dobrze ocenili takie działania szkoły jak: rzutniki prawie w każdej klasie, wykorzystywanie tablicy interaktywnej, stosowanie przez większość nauczycieli prezentacji multimedialnych ( choć zdaniem uczniów jest ich jeszcze zbyt mało), dziennik elektroniczny.   W trakcie debaty zespoły zgłosiły następujące postulaty: : 1....

1. W jaki sposób poinformowałaś/łeś uczniów o idei programu i o debacie...

poziom edukacyjny: szkoła podstawowa 4-6
obszar edukacyjny: inne
nauczyciel: Arkadiusz Lewandowski

1. W jaki sposób poinformowałaś/łeś uczniów o idei programu i o debacie klasowej nad Kodeksem 2.0? (ustnie, droga mailową, a może jeszcze w jakiś inny sposób?) Ustnie, z wykorzystanie rzutnika multimedialnego i ekranu poprzez zaprezentowanie uczniom strony internetowej szkolazklasa2zero 2. Kiedy i w jakiej klasie odbyła się dyskusja? Ile osób brało w niej udział? 18,19.XI w klasie VB. W dyskusji brało udział 16 osób. 3. Jak wyglądała wprowadzająca rozmowa uczniów w parach? Podaj kilka przykładów działań nauczycieli...

10 listopada wysłałam do uczniów klasy III TH maila z propozycją debaty klasowej na...

poziom edukacyjny: ponadgimnazjalny
obszar edukacyjny: humanistyka
nauczyciel: Inga Ozdoba - Stanek

10 listopada wysłałam do uczniów klasy III TH maila z propozycją debaty klasowej na temat zasad korzystania z różnych źródeł nowoczesnych technologii. Debata klasowa odbyła się 16 listopada. Wzięło w niej udział 20 osób. Najpierw uczniowie w parach pracowali nad sposobami korzystania z TIK i podali, że korzystanie z internetu na lekcjach wpływa pozytywnie na ich wiedzę i pracę, zaś kontakt z wychowawcą przez maila lub gg jest bezcenny, gdyż daje możliwość nieoficjalnej, bliższej rozmowy. Następnie podzieliłam klasę na 5 czteroosobowych...

W dniach 26 oraz 29 listopada w Szkole Podstawowej w Krzywaczce czterosobowa grupa...

poziom edukacyjny: szkoła podstawowa 4-6
obszar edukacyjny: języki obce
nauczyciel: Magdalena Lesniak

W dniach 26 oraz 29 listopada w Szkole Podstawowej w Krzywaczce czterosobowa grupa uczniów zebrała się w celu odbycia debaty nt. „Jak samodzielnie i krytycznie korzystać z informacji w Internecie”. Uczniowie zostali poinformowani o spotkaniu ustnie, a następnie opiekun grupy przesłała im maile z przypomnieniem o terminie spotkania. Ze względów organizacyjnych debata została podzielona na dwa 45-minutowe spotkania. W debacie uczestniczyli uczniowie klas piątych: Kamila Gawor, Jakub Oliwa, Paweł Surówka oraz uczennica klasy szóstej Emilia...

Przez cały listopad odbywały się we wszystkich klasach technikum, które uczę debaty...

poziom edukacyjny: ponadgimnazjalny
obszar edukacyjny: humanistyka
nauczyciel: Teresa Witkowska

Przez cały listopad odbywały się we wszystkich klasach technikum, które uczę debaty klasowe. Wzięły w nich udział następujące klasy: I technikum logistycznego (22 osoby) III technikum logistycznego (20 osób) III technikum informatycznego (16 osób) III technikum ekonomicznego (20 osób) IV technikum agrobiznesu (16 osób) Łącznie 94 moich uczniów zajęło się tworzeniem swoich klasowych Kodeksów 2,0. W każdej z klas na początku prowadziłam krótką dyskusję na temat szkoły. Zadawałam im pytanie czy dobrze się czują w...

STRONA: http://szkolazklasa20.nq.pl/index.php?sec=rejestracja