Kodeks 2.0

I wersja Kodeksu 2.0

KODEKS  2.0

1.   Nie wchodzimy na nieznane strony internetowe.

2.    Nie ściągamy plików chronionych prawami autorskimi.

3.    Odrabiamy zadania domowe drogą elektroniczną.

4.    Wykorzystujemy na lekcjach urządzenia multimedialne zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.    Chronimy  swoje pliki w Internecie.

6.    Komunikując się przez komunikatory internetowe nie używamy wulgaryzmów, staramy się tak prowadzic dyskusję, aby nie obrazic rozmówcy.

7.    Nie nawiązujemy kontaktów z nieznajomymi osobami.

8.    Nie podajemy swoich danych w Internecie.

9.    Korzystamy z komputerów, laptopów, rzutników, tablicy interaktywnej i innego sprzętu multimedialnego w czasie lekcji i poza lekcjami pod nadzorem nauczyciela.

10. Staramy się przekazywac naszym rodzicom i dziadkom informację o nowoczesnych urządzeniach multimedialnych.

Ostateczna wersja Kodeksu 2.0

Ostateczna wersja kodeksu 2.0 odpowiada I wersji Kodeksu 2.0. Choć przy realizacji projektów edukacyjnych nie odnosiliśmy się do niektórych puntów to postanowiliśmy pozostawić kodeks 2.0 w pierwotnej wersji.

KODEKS  2.0

1.   Nie wchodzimy na nieznane strony internetowe.

2.    Nie ściągamy plików chronionych prawami autorskimi.

3.    Odrabiamy zadania domowe drogą elektroniczną.

4.    Wykorzystujemy na lekcjach urządzenia multimedialne zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.    Chronimy  swoje pliki w Internecie.

6.    Komunikując się przez komunikatory internetowe nie używamy wulgaryzmów, staramy się tak prowadzic dyskusję, aby nie obrazic rozmówcy.

7.    Nie nawiązujemy kontaktów z nieznajomymi osobami.

8.    Nie podajemy swoich danych w Internecie.

9.    Korzystamy z komputerów, laptopów, rzutników, tablicy interaktywnej i innego sprzętu multimedialnego w czasie lekcji i poza lekcjami pod nadzorem nauczyciela.

10. Staramy się przekazywac naszym rodzicom i dziadkom informację o nowoczesnych urządzeniach multimedialnych.

powrót

STRONA: http://szkolazklasa20.nq.pl/index.php?sec=rejestracja