Szkolny Festiwal Nauki

Do Szkolnego festiwalu przygotowywaliśmy się cały drugi semestr. Uczniowie poszczególnych klas, pracujący nad projektami edukacyjnymi wiedzieli, że jednym z celów jest przedstawienie efektów ich pracy na szkolnym festiwalu.

Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie Szkolnego festialu był koordynator programu. Na zebraniu zespołu międzyprzedmiotowego poinformował nauczycieli o terminie i jego przebiegu, zaś oni mieli za zadanie na najbliższej godzinie wychowawczej przekazać te informacje uczniom.

Szkolny Festiwal 2.0 odbył się 21 czerwca 2011 roku i miał on charakter wymiany pomysłów, doświadczeń z realizacji podjętych działań oraz efektów końcowych wśród uczniów klasy 5a (16 osób), 5b (14 osób) i 6 (24 osoby) czyli tych wszystkich, którzy realizowli projekt edukacyjny. Na tym festiwalu byli również obecni poiekunowie poszczególnych prjektów. Aby mieć lepszy dostęp do sprzętu zorganizowano przezentację w sali komputerowej, w której zaprezentowały się kolejno klasy:

- Klasa 6 za pomocą zgromadzonych plików, laptopa i rzutnika opowiedziała na czym polegał projekt, jak przebiegała jego realizacji   oraz jaki był efekt końcowy.

- Podobnie zaprezentowała się klasa 5b.

- Klasa 5a przestawiła prezentację słowną swoich nowych doświadczeń.

Prezentacje klas trwały około 2 godzin. Na koniec opiekun samorządu udzniowskiego (jedna z opiekunek grupy) słownie podsumowała udział uczniów w projekcie Szkoła z klasą 2.0, jednocześnie zachęcając ich do podejmowania prac w kolejnych projektach.

Największym sukcesem jest to, że udało nam się doprowadzić do końca zaplanowane działania w projekcie Szkoła z klasą 2.0.

powrót

STRONA: http://szkolazklasa20.nq.pl/index.php?sec=rejestracja