Barbara Tomaszewska | nauczyciel

Login: spzabrzeg2
E-mail: basiek321@interia.pl

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa 4-6
Obszar edukacyjny: humanistyka
Przedmiot podstawowy: język polski
Przedmiot dodatkowy: historia

Szkoła: Szkoła Podstawowa

Kodeks 2.0
 

Kodeks 2.0

Debata klasowa

3 grudnia na godzinie wychowawczej, opiekun klasy 5a przekazał klasie ideę projektu. Większość uczniów wyraziła pełną gotowość do realizacji zamierzonego projektu. W tym celu opiekun grupy przystąpił do podjęcia działań. - Spotkał się z chętnymi osobami i omówił szczegółowo cel działania. - Wraz z grupą opracował przebieg debaty klasowej. 9 grudnia 2010 roku uczniowie zostali poinformowani ustnie, na godzinie wychowawczej o planowanej debacie klasowej nad Kodeksem 2.0. Na tejże godzinie, klasę podzielono na 3 grupy robocze. Każdej z grup przydzielono jedno z głównych problemów do rozstrzygnięcia. 9 grudnia 2010 roku w naszej szkole odbyła się debata klasowa nad Kodeksem 2.0. Uczestniczyła w niej cała klasa 5a. Klasa pracowała w dwuosobowych grupach. Każda z grup opracowała punkty, które ich zdaniem mogłyby się znaleźć w Kodeksie 2.0. Każda z grup zaprezentowała i przedyskutowała na forum klasy swoje propozycje. Kolejnymi etapami działania będzie: - zebranie przez osoby pracujące w ramach projektu wszystkich propozycji, które zostały wypracowane na debacie klasowej - utworzenie wstępnego projektu Kodeks 2.0 - przedyskutowanie z klasą wstępnego projektu Kodeks 2.0 - przygotowanie uczniów do debaty szkolnej. Dnia 9 grudnia na godzinie wychowawczej odbyła się debata na temat TIK – u. Podczas pracy grupach, po przeanalizowaniu różnych propozycji wybraliśmy te najważniejsze wg nas i stworzyliśmy Kodeks. 1. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów w sieci. 2. Niewolno nawiązywać kontaktów z nieznajomymi w sieci. 3. Rozsądnie korzystać z komunikatorów np. Gadu – Gadu, Skype ; nie krzywdząc przy tym słownie koleżanek i kolegów ( np. przekazywanie nieprawdziwych informacji na temat kogoś często obraźliwych i wulgarnych. 4. Nie ściągamy filmów, muzyki i innych plików z internetu jeżeli nie mamy do tego uprawnień. 5. Pracujemy bezpiecznie w internecie. 6. Nie gramy w gry, które są „zagrożeniem dla dzieci”. 7. Należy instalować program antywirusowy. 8. Nie gramy w gry, w których jest przemoc. Uczniowie klasy 5a


Debata szkolna

            Dnia 18 stycznia 2011r. odbyła się szkolna debata dotycząca nowoczesnych Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych i ustalenia ostatecznej wersji Kodeksu 2.0. Do debaty zostali zaproszeni z tygodniowym wyprzedzeniem, uczniowie klas 4-6. 
 

Chętni do dyskusji zebrali materiały dotyczące nowoczesnych technologii informacyjnych, zastosowania ich w różnych dziedzinach życia oraz umiejętnego i bezpiecznego korzystania z dostępnych komunikatorów.

Na spotkaniu uczniowie swobodnie mówili do czego wykorzystują min. internet, jak szukają materiałów, jak dbają o swoją anonimowość nie naruszając przy tym interesów innych osób. Rozmawiano też o tym co jest dozwolone, a co zabronione w czasie korzystania z różnych informacji. Młodzież podawała w dyskusji również przykłady wielorakiego zastosowania w codziennym życiu innych urządzeń np.:

- telefon komórkowy może służyć jako kalkulator lub aparat fotograficzny

- laptop do pracy ale także gier

- telewizor jako monitor

- aparat do kręcenia filmików

- komputer do zrzutów ekranu

- GPS jako odtwarzacz filmów

- kamera do nakręcania i do odtwarzania filmów
 

Przykłady wypowiedzi uczniów:
 

Rafał:

„Myślę, że  nowoczesne urządzenia coraz częściej będą przydatne w przyszłości, bo ułatwiają pracę. Najbardziej będą przydatne laptopy, bo są podręczne i można z nich korzystać wszędzie oraz rzutniki do prezentacji 

Piotrek:

„Moim zdaniem lekcje, które są prowadzone z zastosowaniem komputerów, laptopa i rzutnika są bardziej urozmaicone, a przez to ciekawsze. Przy okazji też można się na takich zajęciach nauczyć obsługi tych urządzeń”.

        W debacie uczniowie podkreślali fakt, że wiedzą, iż większość tych urządzeń może być wykorzystana w złych celach przez nieodpowiedzialne osoby.

Po dyskusji na temat dobrodziejstw i zagrożeń jakie niosą wykorzystywane przez młodzież komunikatory, uczniowie przedstawili propozycje do Kodeksu 2.0, a następnie  wspólnie ustalono jego  ostateczną wersję:

 
 

 


Zadanie TIK

10 lutego 2011 roku w klasie 5a została przeprowadzona lekcja z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, laptopa i rzutnika. Tematem lekcji były podróże pana Fileasa  Fogga na podstawie lektury „W 80 dni dookoła świata” Juliusza Verne’a. Zadaniem uczniów było rozwiązanie quizu „jeden  z dziesięciu”, podczas którego uczniowie byli podzieleni na 3 grupy. Kolejne zadanie polegało na rozwiązaniu krzyżówek dotyczących lektury. Uczniowie samodzielnie mogli zapisywać odpowiedzi za pomocą pisaka elektronicznego. Nie było to łatwe zadanie, bowiem kształt pisma odbiegał od rzeczywistego. Uczniowie korzystali z samodzielnie przygotowanych materiałów.  Uczniowie byli bardzo zaangażowani w lekcję. Pracowali pierwszy raz z tablicą interaktywną i najwięcej problemów sprawiało im ładne, czytelne pisanie. Uważam, że był to świetny pomysł na podsumowanie lektury. Jeszcze raz uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę, a przy okazji nauczyć się obsługiwać nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wszyscy uczniowie byli zaangażowani i z niecierpliwością oczekują na kolejne lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

 

Wypowiedzi  uczniów:

Piotrek:

"Moim zdaniem lekcja była bardzo dobrze i ciekawie przeprowadzona. Najlepszymi zadaniami były "jeden z dziesięiu" i krzyżówki, byliśmy podzieleni na grupy. Chciałbym, żeby było więcej takich lekcji."

Michał:

Sądzę ze lekcja z tablicą interaktywną jest dobra, dlatego że można wykorzystywać jej możliwości. Takie lekcje są przydatne i chciałbym, żeby następna lektura też miała takie podsumownie.
 

Do notatki dołączone są zadania. 

 


Pliki:

 

Projekt edukacyjny 2.0

Planowanie

  1. Temat projektu: „My też jesteśmy częścią wielkiej globalnej rodziny”

Uzasadnienie: Uczniowie klasy 5a wymieniają się mailami, informacjami na temat różnych dziedzin życia, ze szkołą w USA.

 

  1. Projekt realizuje klasa 5a w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Londzina w Zabrzegu.

 

  1. Cele projektu:

- kształcenie umiejętności współdziałania w grupie

- integracja uczniów

- umiejętne dzielenie się własną wiedzą, doświadczeniami i osiągnięciami

- redagowanie maili, prezentacji multimedialnych

- korzystanie z internetu jako źródła korespondencji międzynarodowej.

 

4. Uczniowie pracują w grupach 3 - 4 osobowych.

Podział zadań w grupie uczniowie ustalają między sobą.

Nauczyciel wspólnie ustala przewodniczącego całego projektu, odpowiedzialnego za nadzorowanie pracy podczas projektu.

 

5.Harmonogram działań:

 

a) Marzec: spotkanie organizacyjne; zapoznanie z celami, prezentacje pomysłów uczniów; odpowiedzialny – Piotr Puskarczyk.

 

b) Kwiecień: - zajęcia instruktażowe prowadzone przez nauczyciela opiekuna klasy oraz nauczyciela anglisty, który będzie służył pomocą podczas realizacji projektu. Stworzenie ankiet jako nangolii badawczych.

 

c) Maj: - przesyłanie ankiet, mailowanie, rozmowy przez skype’a. Praca pod nadzorem nauczyciela.

 

d) Maj: - opracowanie ankiet, ukazanie różnic, wzorców, zainteresowań między uczniami w Polsce, a w USA.

 

6. Nangolia TIK:

 

- komputery wyposażone w programy multimedialne, internet, poczta internetowa, skape.

 

7.Monitorowanie pracy uczniów będzie się odbywać poprzez wspólne omawianie z nauczycielem, grupy dyskusyjne.

 


Realizacja

 

  1. Na godzinie wychowawczej moi uczniowie zostali poinformowani, o dalszych działaniach w projekcie. Dowiedzieli się również o tym, że na języku angielskim będą tłumaczyli ankiety, które wcześniej sami przygotują.

 

  1.   W maju moi uczniowie w domach opracowali, ankiety na temat zwyczajów i zajęć uczniów w USA. Kiedy je opracowali,     na lekcji języka angielskiego przetłumaczyli je. O postępach projektu, uczniowie informowali mnie systematycznie               co tydzień podczas godziny wychowawczej. Najwięcej trudu sprawiło im tłumaczenie ankiet. 

Do napisania przetłumaczonych ankiet uczniowie użyli programu Microsoft Office Word, a do wrzucenia ich na stronę „epals.com”  Mozilli Firefox lub Internet Explorer (w zależności od komputera). Uczniowie bez problemu poradzili sobie     z obsługą tych trzech programów. Nauczyli się korzystać z tłumacza internetowego oraz kilku nowych słówek i wyrażeń w języku angielskim.

  1.  Publiczna prezentacja odbędzie się 15 czerwca 2011 roku podczas festiwalu 2.0.                                                  Będzie ona przebiegała w następujący sposób:                                                                                              Najpierw uczniowie zaprezentują ankiety, które przygotowali. Później przedstawią odpowiedzi na ankiety od uczniów z  USA. Następnie uczniowie, którzy przygotowują prezentację na temat zwyczajów i obyczajów Amerykanów zaprezentują ją.

Poniżej znajdują się pytania ankiety i ich tłumaczenia.

Pytania:

1. We usually spend about six hours in school a Day. And You?

2. How many years do you spend at school?

3. What’s your favorite subjects?

4. How much the do you spend on your homework?

5. Do you learn  foreign languages at school?

6. How often do you have P. E. in a week?

7. What do you do in your P. E. classes?

8. What sports do you like?

9. How many peoples in your class go to extra sport classes?

10. What you ever like to spend a holidays in Poland

 

Tłumaczenia:

 

1. My często spędzamy sześć godzin w szkole w ciągu dnia. A ty?

2. Ile lat spędzasz w szkole?

3. Jakie jest twoje ulubione przedmioty?

4. Ile czasy spędzasz na odrabianiu lekcji?

5. Czy uczysz się języków obcych w szkole?

6. Jak często masz wf w tygodniu?

7. Co ty i Twoja klasa robicie na wf?

8. Jaki sport lubisz?

9. Jak wiele osób w klasie chodzi na dodatkowe zajęcia sportowe?

10. Czy chciałbyś spędzić wakacje w Polsce?


 


 

Festiwal 2.0

Prezentacja projektu

Publiczna słowna prezentacja  projektu odbyła się 21 czerwca 2011 roku podczas Szkolnego festiwalu 2.0.                                 Trwała ona około 15 minut i została ona pokazana w sali komputerowej. Przebiegała ona w następujący sposób:                                                                                           

Najpierw uczniowie zaprezentowali ankiety, które przygotowali. Później przedstawili odpowiedzi na ankiety od uczniów z  USA. Następnie uczniowie, którzy przygotowali prezentację na temat zwyczajów i obyczajów Amerykanów zaprezentowali ją.

Do przygotowania przezentacji użyli komputerów, co raczej niesprawiało im kłopotów.

 

Moim zdaniem uczniowie przygotowując się do prezentacji projektu nauczyli się:

- sprawnie poruszać się po internecie

- korzystać z programu PowerPoint

- korzystać z programu Word

 

Kolegom z klasy 5b i 6 bardzo podobała się ta prezentacja


Uwagi do Kodeksu 2.0

Uczniowie bardzo chętnie brali udział w tworzeniu Kodeksu 2.0.  Najpierw wszyscy zastanawiali się indywidualnie w domu, potem zapisywali swoje przemyślenia, a następnie już wspólnie  na debacie ogólnoszkolnej  ustalili ostateczna wersję.

 

Najbardziej użytecznym punktem jest punkt 3. „Odrabiamy zadania domowe drogą elektroniczną”- np. kiedy uczniowie  nie skończyli ankiet w szkole,  mogli je dokończyć w domu i wysłać nauczycielowi języka angielskiego.

 

Najtrudniejszym do wykonania jest punkt 9. „Korzystamy z komputerów, laptopów, rzutników, tablicy interaktywnej i innego sprzętu multimedialnego w czasie lekcji i poza lekcjami pod nadzorem nauczyciela”, gdyż szkoła posiada tylko jedną tablicę interaktywną i jest zbyt mało komputerów i laptopów.  Myślę, że nie było takich zagadnień, nad którymi pracowało nam się trudno.

 

Żadne punkty kodeksu nie wzbudzały kontrowersji wśród nauczycieli i uczniów.  Nie ma też punktów, które chciałabym zmienić. Kodeks 2.0 przybrał już ostateczną wersję i będzie go można używać w przyszłym roku szkolnym.  


STRONA: http://szkolazklasa20.nq.pl/index.php?sec=rejestracja