Anna Sygut | nauczyciel

Login: spzabrzeg1
E-mail: aniasz79@interia.pl

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa 4-6
Obszar edukacyjny: nauki przyrodnicze
Przedmiot podstawowy: przyroda
Przedmiot dodatkowy: biologia

Szkoła: Szkoła Podstawowa

Kodeks 2.0
 

Kodeks 2.0

Debata klasowa

31 listopada 2010 roku  na godzinie wychowawczej  nauczyciel przekazał klasie piątej całą ideę projektu, a następnie z wybranymi uczniami opracował przebieg debaty klasowej.

7 grudnia również  na godzinie wychowawczej odbyła się debata klasowa nad Kodeksem 2.0. Uczestniczyła w niej cała klasa piąta- 15 osób. Klasa pracowała w  dwu-, trzyosobowych grupach. Każda z grup wypracowała punkty, które ich zdaniem mogłyby się znaleźć w Kodeksie 2.0.a następnie zaprezentowała i przedyskutowała na forum klasy swoje propozycje. Oto niektóre z nich:

Gr 1. Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo w sieci:

a) nie nawiązujemy znajomości z obcymi

b) korzystamy ze sprawdzonych stron internetowych

c) mamy zainstalowany program antywirusowy

Gr 2 Na lekcjach korzystamy z Internetu tylko za pozwoleniem nauczyciela, korzystamy z tablicy interaktywnej

Gr 3. Z komórek korzystamy tylko w wyjątkowych sytuacjach i za pozwoleniem nauczyciela

Gr 4. Nie gramy w gry w których jest przemoc

Gr 5. Jeśli nie mamy uprawnień nie ściągamy filmów ani muzyki

Gr 6. Komunikujemy się z kolegami  i nauczycielami za pomocą e-maili lub jeśli nauczyciel wyrazi zgodę za poimocą sms-ów

Kolejnymi etapami działania będzie:

- zebranie przez osoby pracujące w ramach projektu wszystkich propozycji, które zostały wypracowane na debacie klasowej

- utworzenie wstępnego projektu Kodeks 2.0

- przedyskutowanie z klasą wstępnego projektu Kodeks 2.0

- przygotowanie uczniów do debaty szkolnej.

 

 

 

 

 


  

 


Debata szkolna

We wtorek 18 stycznia 2011 roku odbyła się w naszej szkole Debata Szkolna na którą uczniowie klasy piątej zapraszali innych uczniów wywieszając informacje na gazetkach ściennych. Przygotowali również kodeks wypracowany na Debacie Klasowej. W Debacie Szkolnej  uczestniczyło 10 uczniów wraz z trzema nauczycielami. 

Koordynator otwarł w tym dniu debatę i przypomniał co jest  jej celem.  Następnie uczniowie podzielili się na trzy grupy. Praca grup przebiegała następująco:

I - TIK

 1. Uczniowie otrzymali od nauczyciela karteczki,  na których mieli napisać, jakie znają urządzenia multimedialne. Następnie karteczki przyczepiali do tablicy magnesami, dzieląc te urządzenia na dostępne i niedostępne w naszej szkole.

 2. Kolejnym krokiem było przedstawienie, w jaki sposób szkoła  korzysta z tego nowoczesnego sprzętu.   Każda z grup doszła do tych samych zastosowań  sprzętu multimedialnego: 

  a) telefon komórkowy  - "dzwonimy do domu, gdy czegoś zapomnimy albo jak się źle czujemy”;

  b) laptop + rzutnik - "oglądamy na lekcjach prezentacje multimedialne, filmy”;

  c) telewizor + DVD - "oglądamy na lekcjach filmy historyczne, przyrodnicze, anglojęzyczne";

  d) aprart cyfrowy - "uwieczniamy uroczystości szkolne";

  e) komputer z pełnym zestawem - "uczymy się jego obsługi na lekcjach informatyki";  

                                                                                                                                                                        f) tablica interaktywna -"wykorzystujemy ją na lekcjach  np. do zaznaczania miejscowości na mapie".
 3. Następnie próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: Jakie jeszcze zastosowanie mogą mieć w edukacji wymienione urządzenia multimedialne? (zastanawialiśmy się także  jak można by było zastosować te urządzenia,  których nie ma w naszej szkole i co zrobić, aby się pojawiły ). Uczniowie mieli bardzo szereg ciekawych pomysłów.  Oto niektóre z nich:

  a) telefon komórkowy - "możemy używać na lekcjach matematyki jako kalkulatora";

  b) komputer + internet - "będziemy odrabiać zadania domowe drogą  elektroniczną"

  c) kamera cyfrowa - "stworzymy krótkie filmiki z życia klasy, które dołączymy do archiwum klasowego, można by było również nagrywać lekcje i pokazywać kolegom którzy są chorzy"

  d) GPS- ,,moglibyśmy go używać w trakcie wycieczek szkolnych”

II - Kodeks  2.0

 1. Każda grupa przygotowała  na Debatę  Szkolną  wypracowane kodeksy z  Debat Klasowych.

 2. Każda grupa podawała  swoje propozycje punktów do ostatecznego Kodeksu 2.0  uporządkowane wg  grup tematycznych (1 - 7), a  koordynator projektu zapisywał  je w programie Word,  korzystając z laptopa. Uczniowie zaś  mogli na bieżąco śledzić tworzący się  Kodeks 2.0 poprzez rzut ekranu na tablicę.

 3. Wspólnie stworzyliśmy Kodeks   2.0,  zawierający 10 punktów.

KODEKS  2.0

1.   Nie wchodzimy na nieznane strony internetowe.

2.    Nie ściągamy plików chronionych prawami autorskimi.

3.    Odrabiamy zadania domowe drogą elektroniczną.

4.    Wykorzystujemy na lekcjach urządzenia multimedialne zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.    Chronimy  swoje pliki w Internecie.

6.    Komunikując się przez komunikatory internetowe nie używamy wulgaryzmów, staramy się tak prowadzić dyskusję, aby nie urazić rozmówcy.

7.    Nie nawiązujemy kontaktów z nieznajomymi osobami.

8.    Nie podajemy swoich danych w Internecie.

9.    Korzystamy z komputerów, laptopów, rzutników, tablicy interaktywnej i innego sprzętu multimedialnego w czasie lekcji i poza lekcjami pod nadzorem nauczyciela.

10. Staramy się przekazywać naszym rodzicom i dziadkom informację o nowoczesnych urządzeniach multimedialnych.


 

A oto reflekcje niektórych uczniów klasy 5b po Debacie Szkolnej:

 • Aleksandra- ,, Myślę że dzięki zastosowaniu różnych urządzeń multimedialnych będzie się nam łatwiej pracowało na lekcjach, będziemy mieli lepszy kontakt z nauczycielami...”

 • Jakub- ,,Na dzisiejszej Debacie poruszaliśmy bardzo ciekawe tematy. Dowiedzieliśmy się jak można zastosować różne urządzenia multimedialne aby lekcje były ciekawsze i aby nauka była łatwiejsza...”

 


Zadanie TIK

7 lutego 2011 roku w klasie 5b odbyła się lekcja powtórzeniowa z działu ,,Azja”, na której wykorzystaliśmy laptop, rzutnik i tablicę interaktywną.

Zadania które uczniowie wykonywali w trakcie trwania lekcji:

 1. Zaznaczanie na mapie elementów linii brzegowej, krain geograficznych oraz rzek i jezior Azji

 2. Rozpoznawanie roślin uprawianych na Nizinie Gangesu i Nizinie Chińskiej

 3. Dopasowywanie roślin i zwierząt występujących w tundrze, tajdze i stepie Niziny Zachodniosyberyjskiej

 4. Dopasowywanie pojęć do ich definicji

 5. Rozwiązywanie krzyżówki

Uczniowie pierwszy raz pracowali z tablicą interaktywną w związku z tym pojawiały się małe problemy zwłaszcza z pisaniem. Pomimo to byli bardzo zaangażowani w lekcję, chcieli podchodzić do tablicy i wykonywać kolejne zadania. Uważam, iż wykorzystanie tablicy na lekcjach powtórzeniowych  i nie tylko  jest doskonałym narzędziem na podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy uczniów. Myślę,że jeszcze nieraz odbędą się takie właśnie lekcje.


 

Projekt edukacyjny 2.0

Planowanie

 

 1. Temat projektu: ,,Poznajemy ciało człowieka”

  Prowadząc zajęcia pozalekcyjne zauważyłam, że uczniowie bardzo lubią samodzielnie przeprowadzać różnego rodzaju obserwacje i doświadczenia, a największym zainteresowaniem cieszą się te, które dotyczą ich ciała. Dlatego postanowiliśmy wyszukać w Internecie ciekawych doświadczeń, przeprowadzić je a następnie sfotografować ich realizację i wyniki, nagrać krótkie filmy, a podsumowaniem będzie prezentacja multimedialna, którą będzie można wykorzystywać na innych lekcjach.

 1. Projekt realizuje część uczniów klasy 5b w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Londzina w Zabrzegu.  

 1. Cele projektu:

  - doskonalenie umiejętności korzystania z Internetu w wyszukiwaniu informacji

    - kształcenie umiejętności współdziałania w grupie

    - integracja uczniów

    - doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków

    - budzenie zainteresowania organizmem człowieka

    - posługiwanie się narzędziami TIK w dokumentowaniu przebiegu projektu

 

 1. Zespoły uczniowskie

  Uczniowie będą pracowali wspólnie, dla potrzeb niektórych zadań w parach.

 

5. Harmonogram działań:

a) Marzec:

- Spotkanie organizacyjne

- Poznajemy budowę i funkcję skóry- dośw. Obserwacja wzorów odcisków palców (linii papilarnych),Adaptacja       

  receptorów  skóry, Funkcje skóry

- Szkielet człowieka- dośw. Skład kości, Rola klatki piersiowej, Płaskostopie

- Układ pokarmowy-dośw. Co się dzieje w jamie ustnej, Działanie żółci w dwunastnicy, sprawdzanie BMI

b) Kwiecień:

- Układ krwionośny- dośw. Obieg krwi w ciele człowieka, Badanie tętna, Pomiar ciśnienia krwi

- Układ oddechowy- dośw. Wykrywanie dwutlenku węgla w powietrzu, Jakie właściwości mają płuca, Wpływ wysiłku   

  fizycznego na tempo wentylacji płuc

- Układ nerwowy- dośw. Rozpoznawanie odruchów

- Narządy zmysłów- dośw. Widzenie trójwymiarowe, Istnienie plamki ślepej, Złudzenia optyczne

c) Maj:

 - Narządy zmysłów- dośw.,Alfabet Braillea, Odczuwanie smaków

 - Genetyka- Wykonywanie modelu DNA, Izolacja DNA z cebuli

 - wykonanie prezentacji multimedialnej  z pomocą nauczyciela informatyki

  6. Narzędzia TIK:

       Komputery, Internet, laptop, rzutnik, tablica interaktywna, aparat cyfrowy, kamera.

  7. Monitorowanie pracy uczniów będzie się odbywać poprzez wspólne omawianie z nauczycielem, grupy dyskusyjne

  8. Ocenianie

     O kryteriach oceny uczniowie zostali poinformowani na spotkaniu organizacyjnym. Ocenie podlega zaangażowanie ucznia,  

     aktywność oraz wywiązywanie się z podjętych zadań.

 

 


Realizacja

Na godzinie wychowawczej uczniowie zostali poinformowani o ich dalszych działaniach w projekcie.

Zadanie 1

Pierwsze zadanie polegało na odszukaniu w Internecie ciekawych doświadczeń dotyczących ciała człowieka.

Zadanie 2

Następnie na cotygodniowych zajęciach uczniowie przeprowadzali kolejne doświadczenia i robili zdjęcia przy pomocy aparatu cyfrowego.

Zadanie 3

Kolejnym krokiem było wykonanie prezentacji multimedialnej za pomocą programu Power Point

Zadanie 4

Wysłanie prezentacji multimedialnej za pomocą maila do pozostałych uczniów naszej klasy

Szukanie doświadczeń, ich przeprowadzanie i fotografowanie okazało się dla uczniów bardzo łatwe, sprawiało im wiele radości. Pierwszą trudnością jaką napotkali było wykonanie prezentacji multimedialnej, gdyż niektórzy nigdy nie pracowali w programie Power Point. Jednak z pomocą nauczyciela informatyki udało się im wykonać to zadanie co było ich ogromnym sukcesem.  Prezentacja  pracy uczniów odbędzie się na apelu podsumowującym rok szkolny .

 

 

 


 

Festiwal 2.0

Prezentacja projektu

Na apelu podsumowującym rok szkolny 2010/2011, który odbył się we wtorek 21.06, nastąpiła prezentacja projektu.

Korzystając z laptopa i rzutnika przedstawiliśmy naszym kolegom z klasy 5a i 6 prezentację multimedialną przedstawiającą doświadczenia,które wykonywaliśmy i wnioski z tych doświadczeń.

Prezentacja trwała około 15 minut i bardzo podobała się naszym kolegom, którzy pytali o doświadczenia i możliwość przeprowadzania ich w domu.

Udział w projekcie nauczył uczniów tworzenia prezentacji multimedialnej,  współpracy w grupie i odpowiedziałności za całokształt pracy.

Problemem na który napotkaliśmy było umieszczenie prezentacji multimedialnej w Internecie. Prawdopodobną przyczyną jest duży rozmiar zdjęć zamieszczonych w prezentacji, dlatego umieszczamy kilka zdjęć i prezentację osobno. A w przyszłości będziemy pamiętać aby sprawdzać rozmiar obrazów wcześniej, aby uniknąć ewentualnych kłopotów;)

 

 


Pliki:

Galeria:

Uwagi do Kodeksu 2.0

Najbardziej istotnym punktem w naszej pracy okazał się punkt 9:,, Korzystamy z komputerów, laptopów, rzutników i tablicy interaktywnej w czasie lekcji i po lekcjach pod opieką nauczyciela" Bez tego sprzętu  nie udało by się zrealizować naszego zadania

Punktem który jest najtrudniejszy do egzekwowania okazał się punkt dotyczący kopiowania informacji z Internetu.

Kodeks 2,0 przybrał już ostateczną formę i na pewno będziemy z niego korzystać w przyszłym roku szkolnym.

 


STRONA: http://szkolazklasa20.nq.pl/index.php?sec=rejestracja